Renk Seçiniz
Orjinal Renk

Tarım ve Tarımsal Üretim, Niğde Ekonomisinin % 48’  ini  oluşturmaktadır.

 

Niğde'de Tarım Sektörüne Yatırım Yapmak İçin 10 Neden

1.Ülkesel teşviklere ek olarak Bölgesel teşviklerin varlığı

2. Büyük şehirlere karayolu ve demiryolu ile kısa sürede ulaşabilme.

3. İşgücü potansiyelinin çokluğu ve maliyetinin düşüklüğü.

4. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık açısından geniş mera ve tarıma elverişli arazilerin varlığı.

5. Tarımsal sulama açısından yer üstü ve yer altı su kaynaklarının bulunması

6. Meyvecilik faaliyetleri için mikro klima bölgelerin varlığı

7. Patates üretimi için toprak ve iklim şartlarının uygunluğu

8. İlimizde son yıllarda hayvansal üretimdeki artış

9. İlimizde bazı bölgelerin organik tarıma avantaj sağlaması

10. İlimizin tarımsal ihracat potansiyelinin yüksek olması

 

 

 

 

 

 

Bizi Takip Edin ! Bizi Takip Edin !