Renk Seçiniz
Orjinal Renk

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) Araştırması sonuçlarına göre, 2011 yılında 81 il arasında 56. sırada yer alan Niğde’nin, 2017 yılında 58. sırada bulunduğu görülmektedir.

İlçeler açısından ise, altı ilçeden biri ikinci sırada, biri üçüncü sırada, biri dördüncü sırada, biri beşinci sırada ve iki ilçe altıncı gelişmişlik kademesinde yer almaktadır.

“Niğde” İli Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması

 

2011

2017

SEGE sırası

56

58

SEGE endeks değeri

-0,3761

-0,395

Gelişmişlik kademesi*

5

5

 

“Niğde” İli İlçelerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Sonuçları (2022)

İlçe

973 ilçe içinde gelişmişlik sırası

İl içindeki sıralama

Skor

Gelişmişlik kademesi *

Merkez

207

1

0,575

2

Bor

297

2

0,116

3

Ulukışla

508

3

-0,314

4

Çamardı

804

4

-0,733

5

Altunhisar

904

5

-0,975

6

Çiftlik

906

6

0,977

6

 

Nüfus ve Demografi Göstergeleri

TÜİK 2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Niğde ili toplam nüfusu 365.419’dur ve 81 il arasında 54 sırada yer almaktadır. İl merkezi nüfusu 170.511 kişidir.

2022 yılı Niğde ili toplam nüfusunun TR71 bölgesinin toplam nüfusuna oranı %22,42 olup bölge illerinin nüfusları sırasıyla; Aksaray 433.055, Kırşehir 244.519, Nevşehir 310.011 ve Kırıkkale 277.046 şeklindedir.

Niğde ilinin nüfus artış hızı 2022 yılında binde 4,65 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılı itibariyle Niğde’nin net göç hızı binde 0,38 olarak gerçekleşmiştir. Niğde’nin en çok göç aldığı 5 il sırasıyla; Adana, Kayseri, Konya, İstanbul ve Ankara; en çok göç verdiği iller ise İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya ve Aksaray’dır.

Niğde’nin ve TR71 bölgesinin nüfus yoğunluğu, nüfus artışı ile birlikte Türkiye ortalamasının altında artış göstermiştir.

Niğde ili nüfusunun ilçelere göre dağılımı aşağıdaki tabloda görülmektedir.

Nüfusun İlçelere Göre Dağılımı (2022)

İlçeler

Toplam

İl/İlçe Merkezleri

Belde/Köy

Merkez

236.793

170.511

66.282

Altunhisar

11.558

3.171

8.387

Bor

60.948

41.999

18.949

Çamardı

11.495

3.408

8.087

Çiftlik

25.642

4.464

21.178

Ulukışla

18.983

5.696

13.287

Toplam

365.419

229.249

136.170

 

İş Gücü ve İstihdam

Niğde’nin de içinde bulunduğu TR71 bölgesinin işgücüne katılma oranı Türkiye ortalamalarıyla benzer bir eğilimde olup Türkiye ortalamasının altında seyretmektedir.

 

İşgücüne Katılma Oranı (%)

2019

2020

2021

2022

TR 71

51,4

47,6

50,2

49,9

Türkiye

53

49,3

51,4

53,1

Niğde’nin de içinde bulunduğu TR71 bölgesinin işsizlik oranı Türkiye ortalamasıyla benzer bir yapıda 2019 yılından bu yana azalış eğilimindedir.

  

İşsizlik Oranı (%)

2019

2020

2021

2022

TR 71

13,3

12

13

9,4

Türkiye

13,7

13,2

12

10,4

Niğde’nin de içinde bulunduğu TR71 bölgesinin istihdam oranı 2020 yılından itibaren Türkiye ortalamasıyla benzer bir yapıda sürekli artış eğilimindedir.

  

İstihdam Oranı (%)

2019

2020

2021

2022

TR 71

44,5

41,9

43,7

45,2

Türkiye

45,7

42,8

45,2

47,5

 

Dış Ticaret

Niğde’nin ithalat ve ihracat durumu aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Niğde’de Yıllara Göre İthalat ve İhracat Durumu

Yıllar

İthalat ($)

İhracat ($)

2016

1.578.668,35

5.963.764,19

2017

8.129.628,29

5.414.535,87

2018

8.790.560,51

7.857.685,86

2019

11.630.964,86

9.545.816,60

2020

15.564.691,53

5.480.934,84

2021

15.271.327,80

10.847.084,32

2022

33.699.086,77

7.941.287,94

2023

31.232.872,06

2.229.377,64

2023 yılı ilk 6 ayında dış ticaret hacmi; 2.229.377,64 $ ihracat, 31.232.872,06 $ ithalat olarak gerçekleşmiştir.

İhracat

2023 yılı ilk 6 ayında ihracatı gerçekleşen başlıca ürünler şunlardır: Yaş sebze meyve, kalsit, iplik, bitki koruma ürünü (ilaç).

2023 yılı ilk 6 ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler: Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Irak, Suriye’dir.

İthalat

2023 yılı ilk 6 ayında ithalatı gerçekleşen başlıca ürünler şunlardır: Pamuk, bakır boru, sabun taşı, hurda, iplik ve polietilen.

2023 yılı ilk 6 ayında en çok ithalat gerçekleştirilen ülkeler: Azerbaycan, Afganistan, İran, Özbekistan, Yunanistan’dır.

Eğitim Göstergeleri

2022 yılı itibariyle Niğde’nin okullaşma oranı ilköğretimde %94,29 ve ortaöğretimde %89,11’dir.

Okullaşma Oranları (2022-2023 Öğretim Yılı)

Kurum

Yaş Grubu

Okullaşma Oranı         

Net (%)

Okul Öncesi

3-5 Yaş

43,80

4-5 Yaş

56,87

5 Yaş

86,21

İlköğretim (6-13) 

94,29

Ortaöğretim (14-17) 

89,11

 

Niğde ilinde ilçelere göre öğretmen, derslik ve şube başına düşen öğrenci sayıları aşağıda görülmektedir.

İlçelere Göre Öğretmen, Derslik ve Şube Başına Düşen Öğrenci Sayıları

İlçe Adı

Okul Sayısı

Öğrenci Sayısı

Derslik

Şube

Öğretmen

Derslik Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Şube Başına Düşen Öğrenci Sayısı

Öğrt. Başına Düşen Öğrenci Sayısı

MERKEZ

206

47.946

2.440

2.301

3.167

20

21

15

ALTUNHİSAR

20

1.579

172

122

131

9

13

12

BOR

71

11.634

800

679

895

15

17

13

ÇAMARDI

23

1.342

146

155

118

9

9

11

ÇİFTLİK

41

4.822

327

232

273

15

21

18

ULUKIŞLA

26

1.682

169

141

149

10

12

11

Genel Toplam

387

69.005

4.054

3.630

4.733

13

15

13

Niğde ilinde bir adet üniversite bulunmaktadır. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde on dört fakülte, bir yüksekokul, dört enstitü, bir konservatuar ve altı meslek yüksekokulu bulunmaktadır. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibariyle; 20.111’i normal öğretimde, 3.900’ü ikinci öğretimde olmak üzere toplam 24.011 üniversite öğrencisi eğitim-öğretim görmektedir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğrenci Sayısı

Ön Lisans

8.297

Lisans

13.080

Lisansüstü

2.634

TOPLAM

24.011

Yabancı Uyruklu Öğrenci

745

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi akademik personel bilgileri aşağıda görülmektedir.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Akademik Personel Kadro Dağılımı

Unvanı

Boş

Dolu

Genel Toplam

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı

Profesör

34

148

182

-

Doçent

79

140

219

1

Doktor Öğretim Üyesi

158

289

447

4

Öğretim Görevlisi

89

260

349

-

Araştırma Görevlisi

124

239

363

-

Toplam

484

1.076

1.560

5

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.
Bizi Takip Edin ! Bizi Takip Edin !