Renk Seçiniz
Orjinal Renk

Rüzgâr Enerjisi

Hızlı büyüyen ekonomisi, artan nüfusu ve enerji talebiyle Türkiye, son yirmi yılda dünyada en hızlı büyüyen enerji pazarına sahip ülkelerden birisi olmuştur. Türkiye petrol ve doğalgaz rezervlerinin sınırlı olması nedeniyle, fosil yakıt ithalatını en aza indirmek ve enerji güvenliğini artırmak amacıyla sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanma adına son zamanlarda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Rüzgâr Enerjisi Potansiyeli Atlasına (REPA) göre Türkiye’deki teorik rüzgâr enerjisi potansiyeli 48 GW civarındadır. Mevcut elektrik şebeke alt yapısı dikkate alındığında elektrik şebekesine bağlanabilir rüzgâr enerjisi potansiyeli 10.000 MW düzeyinde olduğu hesaplanmıştır. Elektrik şebekesinde yapılabilecek düzenlemelerle orta vadede elektrik şebekesine bağlanabilir rüzgâr enerjisi potansiyelinin 20.000 MW seviyelerine yükselmesi mümkün görünmektedir.

Niğde için ortalama rüzgâr hızı 3,06 m/s’dir.

Niğde İline Kurulabilecek Rüzgâr Enerjisi Santrali Güç Kapasitesi

 

50 m’de rüzgar gücü (W/m2)

50 m’de rüzgar hızı (m/s)

Toplam alan (km2)

Toplam kurulu güç (MW)

Niğde

300-400

6,8-7,5

11,65

58,24

400-500

7,5-8,1

0,77

3,84

500-600

8,1-8,6

0

0

600-800

8,6-9,5

0

0

>800

>9,5

0

0

Toplam

12,42

62,08

 

Niğde iline kurulabilecek rüzgâr enerjisi santrali için toplam alan 12,42 km² ve toplam kurulu güç kapasitesi 62,08 MW olarak tespit edilmiştir. 

Niğde İlinde 50 m Yükseklikte Ortalama Rüzgâr Hızları

Niğde İlinde Rüzgâr Enerjisi Santrali Kurulabilecek Alanlar

 

Jeotermal Enerji

Jeotermal enerji, dünya kabuğundaki sıcak su, buhar, gaz veya sıcak kayaçlarda var olan termal enerjinin yeryüzüne çıkarılarak kullanılmasını içeren yenilenebilir, sürdürülebilir ve uygun kullanıldığı takdirde bitmeyen enerji kaynağıdır. Türkiye, Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer almasından dolayı 31.500 MW gibi dünyadaki 7. büyük jeotermal enerji potansiyeline sahiptir. Ülkemizde jeotermal enerjiden doğrudan kullanım olarak merkezi ısıtma, sera ısıtması ve termal turizmde yararlanılmaktadır. Ülkemizde 18 yerleşim birimimizde merkezi konut ısıtması (67.700 konut eşdeğeri, 608 MWt), 15 sahada seracılık, (1.579.000 m2, 292 MWt) ve 200’ün üzerinde termal tesiste tedavi ve termal turizm amaçlı yararlanılmaktadır.

Niğde jeotermal enerji kaynakları bakımından oldukça zengindir.

Niğde Jeotermal Envanteri Potansiyeli

İlçe

Köy/Mevki

Diğer Bilgiler

Debi

(lt/sn)

Sıcaklık

(0C)

Ulukışla

Çiftehan

Kalsiyumlu, sodyumlu, sülfatlı, klorürlü sıcaksu

5

53

Merkez

Narköy

Kalsiyumlu, sodyumlu, sülfatlı, klorürlü sıcaksu

8-15

65

Merkez

Altunhisar

-

Gradyan Amaçlı

40,2

 
 

Güneş Enerjisi

Güneş kullandığımız bütün enerji kaynaklarının dolaylı yollardan temelini teşkil etmektedir. Global ısınma ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişler alternatif enerji kaynaklarına özelliklede güneş enerjisine olan talebi hızla arttırmıştır. Ülkemiz bulunduğu kuşak itibarı ile birçok Avrupa ülkesinden çok daha fazla ve uzun süreli güneş ışını almaktadır.

Bölge illeri içerisinde en yüksek yıllık ortalama global radyasyon değeri 1.620 kWh/m²-yıl ile Niğde iline iline aittir. Niğde ilinin günlük ortalama global radyasyon değeri 4,44 KWh/m²-gün, günlük ortalama güneşlenme süresi 8,03 saat’tir.

 

Niğde İli Güneş Enerjisi Potansiyel Atlası

Niğde’nin ve Bor İlçesi’nin Güneş Enerjisi Yatırımlarına Uygunluğunun Değerlendirilmesi

  • Niğde ili, güneş enerjisi sektöründeki mevcut durumu ve sahip olduğu potansiyeli bakımından ülkemizin önde gelen bölgelerinden birisidir.

  • Yüksek güneş ışınımı değerleri, zayıf mera niteliğindeki fotovoltaik enerji üretimi için elverişli arazilerin varlığı gibi nedenlerle güneş tarlası yatırımlarına uygundur.

  • Güneş enerjisi sektöründe faaliyet göstermek üzere çok sayıda firma talebine sahiptir.

  • Yüksek güneşlenme potansiyeline sahip,

  • Alternatif maliyetleri düşük,

  • Geniş ve düz araziler üzerine kurulu

  • Ve ağırlıklı olarak PV tarlalarından oluşmaktadır.

Bu şartlar göz önüne alındığında, Niğde İli Bor İlçesi, başta güneşlenme potansiyeli ve fotovoltaik yatırımlara elverişli ve tarıma-meracılığa elverişsiz arazilerin varlığı olmak üzere birçok bakımdan, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulması için ülkemizin uygun bölgelerinin başında gelmektedir.

Ülkemiz güneş enerjisi potansiyeli genel olarak güney bölgelere inildikçe artış göstermekte ve 2.000 kWh/m2-yıl gibi çok önemli miktarlarda güneş ışınımları elde edilebilmektedir. Bu rakam Almanya’nın en iyi güneş alan bölgeleri ile kıyaslandığında yaklaşık 2 kat daha yüksektir. Güneş radyasyonu en yüksek olan bölgeler; Muğla, Burdur, Antalya, Konya (Güney), Karaman, İçel (Kuzey), Niğde, Kayseri, K.Maraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Van bölgeleridir. Bu bölgeler arasında arazi bakımında en büyük ve en az dağlık alanlara sahip iller kuşkusuz Niğde, Konya, Karaman illeridir. Radyasyon miktarının aynı biçimde en fazla yoğunlaştığı bölge Niğde, Konya-Karaman bölgesi ile Antalya ve Van bölgeleridir.

Deprem riski anlamında, bölge 4. Derece deprem bölgesinde bulunmakta ve deprem açısından ülkemizin en az risk taşıyan bölgelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Niğde bölgesinin yağış durumu dikkate alındığında, uzun yıllar ortalamalarına göre Türkiye genelinde yıllık 643,9 kg/m2, Niğde genelinde yıllık 330 kg/m2’dir.

Niğde'de Yapılacak PV Yatırımlarının Finansal Değerlendirmesi

 

Referans Alınan Değerler

Yıllık Ortalama Güneşlenme Süresi: 2927 Saat

Sistemin Yıllık Verim Kaybı Oranı: %1

Yıllık Ortalama Işınım Değeri/Efektif Değer: 1800 kWh/m²-yıl

1 Euro: 2,70 TL/ 1 USD: 2,00 TL

PV Elektrik Enerjisi Satış Fiyatı: 13,3 USD Cent/kWh

Sistem Ömrü: 30 Yıl

Parsel Tipi

Parsel Alanı

Kurulu PV Güç

İlk Yatırım Maliyeti

Yıllık Elektrik Üretimi

Yıllık Üretim

(TL)

Aylık Üretim(TL)

 

Yıllık İşletim(Bakım, Güvenlik, Temizlik Giderleri)

 

Yıllık Arazi Kira Bedeli(0,1 TL/m²)

Yıllık Toplam İşletim Giderleri

Ev

60 m²

2,5 kW/h

2500 Watt*1,50 Euro/Watt=3750 Euro=10.125 TL

3.925 kWh

1.042 TL

86,80 TL

(0,013 Euro/watt) 32,5 Euro:87,75 TL

6 TL/m²/yıl

2.343.750 TL

Ticarethane

600 m²

25 kW/h

25.000 Watt*1,35 Euro/Watt=33.750 Euro=91.125 TL

39.270 kWh

10.445 TL

870,00 TL

(0,011 Euro/watt) 275 Euro:742,5 TL

60 TL/m²/yıl

4.012.500 TL

Tarımsal Sulama-1

1.200 m²

50 kW/h

50.000 Watt*1,30 Euro/Watt=65.000 Euro=175.500 TL

78.540 kWh

20.890 TL

1.740 TL

(0,011 Euro/watt) 275 Euro:742,5 TL

120 TL/m²

4.312.500 TL

Tarımsal Sulama-2

2.750 m²

125 kW/h

125.000 Watt*1,25 Euro/Watt=156.250 Euro=421.875 TL

196.350 kWh

52.225 TL

5.350,00 TL

(0,011 Euro/watt) 1.250 Euro:3.375 TL

275 TL/m²/yıl

3.650.000 TL

Enerji Firması Yatırımı

22.500 m²

1 MW/h=1.000 kW/h

1.000.000 Watt*1,10 Euro/Watt=1.000.000 Euro=2.970.000 TL

1.570.800 kWh

417.800 TL

34.817,00 TL

(0,008 Euro/watt) 8.000 Euro:21.600 TL

2.250 TL/m²/yıl

12.998.250 TL

Enerji Firması Yatırımı

67.500 m²

3 MW/h=3.000 kW/h

3.000.000 Watt*1,00 Euro/Watt=3.000.000 Euro=8.100.000 TL

4.712.400 kWh

417.800 TL

1.253.400 TL

(0,007 Euro/watt) 21.000 Euro:56.700 TL

6.750 TL/m²/yıl

27.317.000 TL

 

 

İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerezler (cookie) kullanmaktayız. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Çerezlere ilişkin daha detaylı bilgiye Çerez Politikası dokümandan ulaşabilirsiniz.
Bizi Takip Edin ! Bizi Takip Edin !